Het DigiTaalhuis in Utrecht is dé plek voor iedereen die aan de slag wil met basisvaardigheden: taal, digitale vaardigheden en rekenen.

Het DigiTaalhuis Utrecht is gecertificeerd!

Het DigiTaalhuis is een samenwerking tussen Taal Doet Meer, de Bibliotheek Utrecht en Digiwijs 3.0. Samen bieden we verschillende activiteiten aan gericht op het verbeteren van taal- en digitale vaardigheden. Daarnaast zorgen we ervoor dat Utrechters met een vraag over taal of digitaal op weg worden geholpen.

De jarenlange samenwerking en het bouwen aan een DigiTaalhuis is op 16 december bekroond met een certificaat van de onafhankelijk Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Volgens deze organisatie was het “inspirerend om te zien hoe er binnen het DigiTaalhuis op een professionele en persoonlijke wijze wordt samengewerkt. Een mooi voorbeeld voor andere taalhuizen in het land.” Mooie woorden waar we erg trots op zijn!

Inloopspreekuren in bibliotheken

Het DigiTaalhuis bevat veel verschillende onderdelen gericht op Utrechters en vrijwilligers. Zo is er een taalspreekuur waar vrijwilligers advies kunnen krijgen over bijvoorbeeld lesmateriaal en workshops. Ook zijn er taal- en computerlessen die Utrechters kunnen volgen. Daarnaast is er wekelijks in 5 bibliotheken een inloopspreekuur. Gastvrouw Najima ontvangt bezoekers tijdens deze inloopspreekuren in Bibliotheek Overvecht en verwijst de bezoekers naar de persoon aan wie ze het beste hun vragen kunnen stellen. Najima geeft aan dat het spreekuur druk bezocht wordt.

“Veel mensen komen binnen omdat het laagdrempelig is en ze snel hulp krijgen met hun vragen. Ze zijn erg dankbaar dat ze geholpen worden. Het maakt dat de bibliotheek nu niet meer alleen is voor het uitlenen van boeken, we zijn nu een organisatie die mensen echt helpt.”

Mensen doorverwijzen naar taalaanbod

Iemand die mensen ook echt helpt, is Wegwijzer Maria. Maria staat elke donderdag van 13.00 tot 15.00 paraat in Bibliotheek Overvecht om allerlei taal- en digitaalvragen te beantwoorden van Utrechters. Utrechters kunnen de bibliotheek binnen lopen en hun vragen stellen. Dit kunnen vragen zijn over bijvoorbeeld het vinden van taalcursussen, een taalmaatje en inburgering. Maria probeert te kijken welke mogelijkheden er zijn om deze mensen op weg te helpen met hun vraag en geeft ze advies.

“Mensen zijn vaak heel blij dat er iemand is die ergens veel over weet en hen kan doorverwijzen”, vertelt Maria. Tijden het inloopspreekuur op donderdag 9 december komt dit ook naar voren. Het spreekuur is die middag erg druk. Er staan zelfs mensen in de rij. Op een gegeven moment is er een jongeman aan de beurt. Hij schuift aan bij Maria en vertelt dat hij uit Colombia komt en graag taalles zou willen om het Nederlands beter onder de knie te krijgen. Hij weet alleen niet goed bij welke organisatie hij zich kan inschrijven. Maria weet veel over taallessen en vertelt hem dat hij beter kan wachten met inschrijven tot het nieuwe jaar. Dan zijn er namelijk vaak weer plekken vrij. Iets wat hij niet wist en waar hij nu verder mee kan. Met dank aan Maria!

“Ik probeer altijd mensen te adviseren”, vertelt Maria. “Dit kan ook verder gaan dan alleen de vraag die ze stellen. Als iemand bijvoorbeeld op zoek is naar een taalcursus, maar ik tijdens het gesprek merk dat ze digitaal slecht uit de voeten komen, realiseer ik dat ze daar misschien ook hulp bij nodig hebben. Ik kijk dan of er ruimte is om ze hierbij te helpen. Ik kan ze bijvoorbeeld doorverwijzen naar een vrijwilliger van Digiwijs 3.0 die op hetzelfde moment aanwezig is in de bibliotheek.”

Digitaal

Ron is zo’n vrijwilliger die vragen van Utrechters beantwoordt over digitale aspecten, zoals computers en telefonie, hij geeft hier zelfs cursussen over. “Ik vind het goed dat er een mogelijkheid is dat mensen kunnen aankloppen bij ons om iets te leren. In deze tijd gaan veel diensten digitaal, dat is voor sommige mensen erg lastig. Het inloopspreekuur is een laagdrempelige manier waar bezoekers met mensen in contact komen die hen kunnen verder helpen. Daarom durven mensen binnen te lopen met hun vragen.” Of dit nu korte vragen zijn over simpele dingen zoals op WhatsApp een locatie sturen, of iets complexere vragen, zoals een hoe je een laptop het beste kunt beveiligen. “Ook kunnen mensen aangeven dat ze graag computerles willen, ik neem hun gegevens op en kan hen doorverwijzen.”

Het DigiTaalhuis kan veel mensen helpen met (digi)taalvragen. Wat een mooie samenwerking tussen Bibliotheek Utrecht, Taal Doet Meer en Digiwijs! We zijn erg blij dat het DigiTaalhuis Utrecht nu gecertificeerd is!