Het DigiTaalhuis in Utrecht is dé plek voor iedereen die aan de slag wil met basisvaardigheden: taal, digitale vaardigheden en rekenen.

Organisaties

Op deze pagina vind je informatie over de partners en de samenwerkingspartners van het DigiTaalhuis Utrecht.


Taal Doet Meer

Doelgroep: Niet-inburgeringsplichtigen met een laag inkomen.

Taal Doet Meer zorgt er met meer dan 1000 vrijwilligers per jaar voor dat anderstalige Utrechters kunnen meedoen in de Utrechtse samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is daarbij een rode draad in ons werk. Ons aanbod is voor alle leeftijden: van 0 – 100 met o.a. Taal-Thuisbezoeken voor ouders met hele jonge kinderen, de Voorleesexpress, Taal&Werk en taalgroepjes in de bibliotheek.
www.taaldoetmeer.nlinfo@taaldoetmeer.nl


Digiwijs 3.0

Doelgroep: Iedereen die moeite heeft met de basis digitale vaardigheden.

Digiwijs 3.0 biedt laagdrempelige computercursussen aan. Dit houdt in dat de kostprijs laag is. Betalen met de U-Pas kan ook. De leslocatie is (relatief) in de buurt, en het tempo is aangepast aan het niveau van de cursisten. Met cursus “De Basis”, voor degenen zonder computerervaring, beginnen we echt bij het begin. Het leren computeren staat centraal, maar tegelijk is het sociale contact tussen deelnemers ook erg belangrijk; leren computeren en een moment in de week om andere mensen te ontmoeten. Digiwijs 3.0 wil eraan bijdragen dat mensen zelfredzaam worden en (gaan) meedoen in de off- en online samenleving.
www.Digiwijs30.nldigiwijs@wij30.nl


De Bibliotheek Utrecht

Doelgroep: De Bibliotheek Utrecht is er voor iedereen.

Voor lenen, lezen, leren, koffie, ontmoeting en een praatje.
De Bibliotheek Utrecht is er voor iedereen. Je kunt je hele leven lang bij ons terecht voor je persoonlijke ontwikkeling. We helpen je om zelfstandig en volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Je kunt bij ons lezen, leren en je informeren. Wij stimuleren je om kennis te maken met literatuur, cultuur en de maatschappij. Heb je vragen over taal, digitaal, overheid, geld en administratie, werk en inkomen, gezondheid of wonen? Kom naar het Informatiepunt. We geven direct informatie. Of verwijzen je door naar de juiste organisatie. Iedereen is welkom. Ook als je geen lid bent van de bibliotheek.

www.bibliotheekutrecht.nl/informatiepunt.htmldigitaalhuis@bibliotheekutrecht.nl


Gilde

Doelgroep: Anderstaligen die Nederlands leren en over een basisniveau beschikken.

De taalvrijwilligers van Gilde Utrecht helpen anderstaligen om beter Nederlands te leren spreken door middel van het project Samenspraak (1 op 1 conversatie) en leesgroepen in de bibliotheek. Ook ondersteunen onze vrijwilligers docenten op het NCB en Prisma opleidingen.
directeur@gildeutrecht.nl


Humanitas

Doelgroep: NT2-ers die hun spreekvaardigheid willen verbeteren.

Taalmaatjes van Humanitas helpen anderstaligen om beter Nederlands te leren spreken. Dit doen ze soms bij de deelnemer thuis maar vaak ook trekken ze erop uit om taal echt in de praktijk te oefenen. Maatje en deelnemer worden zorgvuldig gekoppeld en zien elkaar één keer per week ongeveer twee uur.
www.humanitas.nl/afdeling/utrechttaalmaatjes.utrecht@humanitas.nl


Mauritsgroep

Doelgroep: Hoger opgeleide vluchtelingen met werkervaring

De Mauritsgroep specialiseert zich in het helpen bij werk zoeken van Hoger opgeleide vluchtelingen met werkervaring. Dat is een niche en sinds onze start , nog geen 3 jaar geleden, hebben we contact (gehad) met meer dan 130 vluchtelingen. Meer dan 70 hebben een baan, werkervaringsplek of zijn gaan studeren. In Utrecht zijn de mentor activiteiten een onderdeel van Vluchtelingen Werk en de taalactiviteiten van Taal Doet meer. In de Bilt werken we samen met Steunpunt vluchtelingen en We8Match. We werken gericht aan relaties met bedrijven en organisaties.
jan@janwmaas.nl


Prago

Doelgroep: Laagopgeleide en laaggeletterde volwassenen, NT1 of NT2, niet inburgeringsplichtig, met of zonder licht verstandelijke of psychische beperking.

Prago geeft praktische lessen basiseducatie aan volwassenen die moeite hebben met leren. Onze cursisten zijn allemaal laaggeletterd, maar verder heel verschillend: oud en jong, met en zonder beperking, NT1 en NT2. Bij Prago leren zij (beter) lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Prago heeft geen wachtlijst. Nieuwe cursisten kunnen direct aan de slag met een individueel leertraject, onder begeleiding van een professionele docent. Tegelijk leren cursisten in de groep nieuwe mensen kennen en krijgen meer zelfvertrouwen.
www.prago.nlbrunhilde.wijlaars@prago.nl


NLtraining

Doelgroep: Laaggeletterde volwassenen (zowel laag- als hoogopgeleid), NT1 of NT2, niet-inburgeringsplichtig

NLtraining geeft Nederlandse les aan volwassen op niveaus van Alfabetiseren, A2, 1F & 2F. Ook verzorgen wij trajecten digitale vaardigheden op niveau 1 en niveau 2. Onze intensieve cursussen duren gemiddeld 12 maanden met 2 x per week 3 uur les van een professionele docent. Aan het eind van de cursus volgt een officieel examen en bij slagen ontvangen deelnemers een erkend diploma. Wij hebben leslocaties in Kanaleneiland of Overvecht. Voor de cursussen geldt een eigen bijdrage van 45 euro per 6 maanden les en de voorwaarde van aanwezigheid bij minimaal 80% van de lessen.
www.nltraining.nlutrecht@nltraining.nl


GeluksBV – Digitale Buddies

Doelgroep: Senioren in Utrecht met weinig tot geen digitale vaardigheden en ROC studenten

GeluksBV organiseert in de periodes maart – juni en in oktober – december 2 reeksen Digitale Buddies. Tijdens een 10-weeks programma Digitale Buddies gaan ROC-studenten en ouderen met elkaar in gesprek (2 uur per week). Op basis van persoonlijke passies, verlangens en interesses helpen de jongeren de ouderen met digitale vaardigheden. De ouderen delen hun levenservaring met de jongeren. Ouderen worden digitaal vaardiger, competenter en autonomer. Het contact met de jongeren vergroot hun gevoel van verbondenheid en betekenis. Oprecht contact, plezier, mooie gesprekken en tegelijkertijd digitale vaardigheden opdoen, dat is Digitale Buddies! Op de website van GeluksBV zijn de actuele data en locaties te zien (bij Wat we doen – Digitale Buddies). Senioren of doorverwijzers die interesse hebben, kunnen contact met ons opnemen voor meer informatie of om zich aan te melden.
Momenteel wordt het programma uitgebreid met nieuwe modules; Digitale Buddies Wegwijs in het patiënten portaal/PGO en Digitale Buddies – Zorg. Daarnaast worden de verschillende onderdelen doorvertaald naar Train de Trainer-versies, zodat het programma verder kan worden opgeschaald.
www.geluksbv.nlwelkom@geluksbv.nl


Volksuniversiteit

Doelgroep: Hoger opgeleide inburgeraars en hoger opgeleide niet-inburgeraars

Bij de Volksuniversiteit Utrecht kun je terecht voor Nederlands als tweede taal voor de doelgroep hoger opgeleiden. Het tempo van de cursussen ligt hoog en er wordt veel zelfwerkzaamheid verwacht. Van A0 – B1 bestaat er een subsidie vanuit de gemeente Utrecht voor niet-inburgeringsplichtige cursisten, woonachtig in gemeente Utrecht of Stichtse Vecht, en afkomstig uit de Europese Unie. De hogere modules worden niet gesubsidieerd. Naast het module aanbod is er de mogelijkheid om een korte intensieve training te volgen voor Lees, schrijf en spreekvaardigheden, of grammaticale ondersteuning in de vorm van een bootcamp.
www.volksuniversiteitutrecht.nle.schrama@volksuniversiteitutrecht.nl

En verder werken we samen met verschillende kleinere wijkgerichte organisaties. De Wegwijzer in de inloop DigiTaalhuis is hiervan op de hoogte en kan doorverwijzen.