Het DigiTaalhuis in Utrecht is dé plek voor iedereen die aan de slag wil met basisvaardigheden: taal, digitale vaardigheden en rekenen.

Landelijk: van 6-13 september is het de Week van Lezen en Schrijven!

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven vraagt Stichting Lezen en Schrijven samen met honderden gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet.

Herken jij de signalen van laaggeletterdheid?

De meeste mensen die moeite hebben met lezen en schrijven vinden het lastig om er over te praten. Het kan dus handig zijn als je weet waar je op moet letten. Zo kan iemand bijvoorbeeld zeggen: ‘Dat vul ik thuis wel even in’. Of vragen of iemand anders het even kan voorlezen of opschrijven.

Andere signalen kunnen zijn: 

 • Alleen kijken naar een tekst zonder de ogen te bewegen over de tekst. 
 • Geen punten of komma’s gebruiken. 
 • Geen e-mailadres hebben. 
 • Moeite hebben met mobiel bankieren. 
 • Een slecht leesbaar handschrift hebben. 
 • Vaak of een lange periode werkloos zijn. 
 • Niet verder groeien in het werk. 
 • Een uur te vroeg of te laat zijn op een afspraak. 
 • Negatief praten over schoolervaring. 
 • Moeite hebben met navigatie. 
 • Smoesjes gebruiken als ‘bril vergeten zijn’ of ‘zere hand hebben’ als gevraagd wordt iets te lezen of te schrijven

Wat kan ik doen?

Als je vermoedt dat iemand moeite heeft met lezen, schrijven, digitale vaardigheden of rekenen, dan is het in eerste instantie belangrijk om dit te benoemen. En hulp aan te bieden. Afhankelijk van wat je ziet, zou je voorzichtig een vraag kunnen stellen om het gesprek te starten. Bijvoorbeeld: “Ik vond het ook lastig om dit in te vullen. Is er iets waarbij ik je kan helpen?” Of: “Vind je het lastig om brieven van de gemeente te begrijpen?” 

Als je het gesprek bent aangegaan, is het belangrijk iemand te motiveren. Verwacht niet dat diegene daar meteen voor openstaat. Geef het gesprek dan meerdere kansen. Vraag wat iemand zou willen leren. Het gaat daarbij niet om de vaardigheden, maar dat je daardoor zelfstandig kunt zijn. Wie beter kan meedoen aan de samenleving krijgt meer zelfvertrouwen.  Vertel iemand: 

 • Dat hij/zij absoluut niet de enige is. 
 • Dat hij/zij altijd nog kan leren. 
 • Dat er cursussen speciaal voor volwassenen zijn. In kleine groepen of één-op-één. Vaak gratis of voor een klein bedrag. 

Ook kun je contact opnemen met het DigiTaalhuis bij jou in de buurt. Het DigiTaalhuis Utrecht is te bereiken via info@digitaalhuisutrecht.nl
Voor taalhuizen in andere gemeenten kun je kijken o
p https://www.taalhuis.nl/

(Bron: Stichting Lezen en Schrijven)