Het DigiTaalhuis in Utrecht is dé plek voor iedereen die aan de slag wil met basisvaardigheden: taal, digitale vaardigheden en rekenen.

Onderzoek verstaanbaarheid en uitspraak taalleerders vervolgt!

Taalvrijwilligers en taalleerders zijn nauw betrokken bij het onderzoek VerstaaNT2. Dit grote onderzoek van de Hogeschool Utrecht heeft als doel om taalleerders beter te kunnen helpen hun uitspraak van het Nederlands te verbeteren.

Voor NT2-leerders kan uitspraak en verstaanbaarheid een groot struikelblok zijn bij spreekvaardigheid. Hoe frustrerend als je wel over een grote woordenschat beschikt, maar toch niet wordt begrepen in het dagelijks leven. In het onderzoek wordt gekeken naar de rol van docenten, taalvrijwilligers en logopedisten. Hoe kunnen al deze partners samenwerken en de taalleerder nog beter begeleiden?

Het afgelopen jaar zijn er diverse sessies georganiseerd met docenten, vrijwilligers, logopedisten en taalleerders. Vrijwillige taalcoaches én taalleerders van Taal Doet Meer en van Gilde Utrecht hebben hieraan meegedaan. Komend jaar zullen er binnen het onderzoek tools worden ontwikkeld om verstaanbaarheid van NT2-leerders te verbeteren. Ook dan zullen Taal Doet Meer en Gilde Utrecht bijdragen aan dit onderzoek, zodat de ervaringen van taalcoaches én deelnemers worden meegenomen.

Wil je meer lezen over dit onderzoek of hier zelf aan meedoen? Kijk voor meer informatie op deze website.